Powered by Smartsupp

Protokol o prijatí a vybavení reklamácie

POTVRDENIE O VYTKNUTÍ VADY
Internetového obchodu www.littleheroes.sk

Adresa pre komunikáciu: Dávid Lazar, A. Stodolu 162/12, 971 01 , Prievidza, Slovenská Republika

Označenie kupujúceho:
Adresa kupujúceho:
*Emailový kontakt:
*Telefonický kontakt:
Číslo reklamácie:
Reklamovaný tovar:
Dátum zakúpenia tovaru:
Dátum vytknutia vady:
Dátum prijatia reklamovaného tovaru:
V prípade existencie vady tá bude odstránená do dátumu:
Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:
*Číslo objednávky:
*Označenie dokladu o kúpe:
*Číslo bankového účtu kupujúceho:
(*-nepovinné údaje)
Kupujúcim popísaná vada tovaru:

 

 

…………………………………
Pečiatka a podpis predávajúceho

PROTOKOL O VYBAVENÍ VYTKNUTIA VADY
Internetového obchodu www.littleheroes.sk
Adresa pre komunikáciu: Dávid Lazar, A. Stodolu 162/12, 971 01 , Prievidza, Slovenská Republika

 

Označenie kupujúceho:
Adresa kupujúceho:
*Emailový kontakt:
*Telefonický kontakt:
Číslo reklamácie:
Reklamovaný tovar:
Dátum zakúpenia tovaru:
Dátum uplatnenia reklamácie:
Dátum prijatia reklamovaného tovaru:
Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:
*Číslo objednávky:
*Označenie dokladu o kúpe:
*Číslo bankového účtu kupujúceho:
(*-nepovinné údaje)
Vytknutie vady:
□ bolo uznané □ bolo zamietnuté
Spôsob vybavenia reklamácie v prípade jej uznania:
□ výmena za nový kus
□ vrátenie peňazí
□ Zľava z kúpnej ceny
□ Oprava: ..................................................................................................................................................
□ Iné:..........................................................................................................................................................

Vyjadrenie predávajúceho:

 

 

………………………………
Pečiatka a podpis