Powered by Smartsupp

Protokol o prijatí a vybavení reklamácie

POTVRDENIE O PRIJATÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.littleheroes.sk

Dávid Lazar, Továrenská 830/8, Zlaté Moravce 95301, Slovenská republika

Označenie kupujúceho:

Adresa kupujúceho:

*Emailový kontakt:

*Telefonický kontakt:

Číslo reklamácie:

Reklamovaný tovar:

Dátum zakúpenia tovaru:

Dátum uplatnenia reklamácie:

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:

*Číslo objednávky:

*Označenie dokladu o kúpe:

*Číslo bankového účtu  kupujúceho:

(*-nepovinné údaje)

Kupujúcim popísaná vada tovaru:

 

 

 

 

 

…………………………………

Pečiatka a podpis predávajúceho

 

 

PROTOKOL O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.littleheroes.sk

Dávid Lazar, Továrenská 830/8, Zlaté Moravce 95301, Slovenská republika

Označenie kupujúceho:

Adresa kupujúceho:

*Emailový kontakt:

*Telefonický kontakt:

Číslo reklamácie:

Reklamovaný tovar:

Dátum zakúpenia tovaru:

Dátum uplatnenia reklamácie:

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:

*Číslo objednávky:

*Označenie dokladu o kúpe:

*Číslo bankového účtu  kupujúceho:

(*-nepovinné údaje)

Kupujúcim popísaná vada tovaru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamácia:       

□ bola uznaná         □ bola zamietnutá

 

Spôsob vybavenia reklamácie v prípade jej uznania:

□ výmena za nový kus  

□ vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny

□ Oprava: ..................................................................................................................................................

□ Iné:..........................................................................................................................................................

Vyjadrenie predávajúceho:

 

 

 

V prípade ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a tá bola zamietnutá spotrebiteľ môže zaslať výrobok na odborné posúdenie na adresu:

....................................................................................................................................................................

V prípade zamietnutia reklamácie, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, tvorí prílohu tohto protokolu odborné posúdenie.

                                                                                                                      

 

………………………………        

 Pečiatka a podpis